prawo cywilne

15 maja 2018

Rozwód – kiedy można żądać?

Podstawowe informacje na temat sytuacji prawnej małżonków przed i po rozwodzie w kontekście obowiązku alimentacyjnego, władzy rodzicielskiej i spraw majątkowych, w tym wspólnych zobowiązań, takich jak kredyty hipoteczne itp.
15 maja 2018

Wady sprzedanego towaru: gwarancja i rękojmia – kiedy możemy odstąpić od umowy sprzedaży

Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedanej rzeczy. Kupujący może żądać odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest istotna.
15 maja 2018

Często zadawane pytania z zakresu umów

Zwrot pożyczki i dochodzenie zwrotu przed sądem. Dochodzenie roszczeń z poliso lokat - jak rozwiązać umowę i odzyskać wpłacone środki.
15 maja 2018

Unikanie długów spadkowych – kilka słów

Dział spadku to kolejny krok, aby „rozdzielić” pomiędzy spadkobierców należne im udziały w majątku spadkowym. Można go dokonać w drodze umowy – jeżeli jest zgodna wola współspadkobierców, albo przed sądem, jeżeli istnieje spór co do działu spadku.
15 maja 2018

Rozwód – zniesienie wspólności majątkowej z datą wsteczną

Z uwagi na faktycznie rozstanie się małżonków przed rozwodem lub w jego trakcie można dokonać rozdzielności majątkowej polubownie - stawiając się razem u umówionego wcześniej notariusza lub w razie braku zgody jednej strony - wnosząc pozew do sądu rejonowego o ustanowienie rozdzielności majątkowej.
15 maja 2018

Prawo spadkowe. Zachowek

Komu przysługuje zachowek? Komu nie przysługuje? W jakiej wysokości przysługuje zachowek? Termin przedawnienia roszczenia o zachowek
14 maja 2018

Co warto wiedzieć o zachowku, jak się bronić przed jego zapłatą?

Zachowek ma formę pieniężną, spadek zaś rzadko kiedy. Można dostać w spadku nieruchomość, ale może się okazać, że trzeba ją będzie sprzedać, aby spłacić uprawnionego do zachowku.
15 maja 2018

Rozwód – zniesienie wspólności majątkowej z datą wsteczną

Z uwagi na faktycznie rozstanie się małżonków przed rozwodem lub w jego trakcie można dokonać rozdzielności majątkowej polubownie - stawiając się razem u umówionego wcześniej notariusza lub w razie braku zgody jednej strony - wnosząc pozew do sądu rejonowego o ustanowienie rozdzielności majątkowej.
15 maja 2018

Często zadawane pytania z zakresu umów

Zwrot pożyczki i dochodzenie zwrotu przed sądem. Dochodzenie roszczeń z poliso lokat - jak rozwiązać umowę i odzyskać wpłacone środki.
15 maja 2018

Wady sprzedanego towaru: gwarancja i rękojmia – kiedy możemy odstąpić od umowy sprzedaży

Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedanej rzeczy. Kupujący może żądać odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest istotna.