Rozwód – zniesienie wspólności majątkowej z datą wsteczną

Z uwagi na faktycznie rozstanie się małżonków przed rozwodem lub w jego trakcie można dokonać rozdzielności majątkowej polubownie - stawiając się razem u umówionego wcześniej notariusza lub w razie braku zgody jednej strony - wnosząc pozew do sądu rejonowego o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

zredagowano w: kancelaria adwokacka Gliwice

Z uwagi na faktycznie rozstanie się małżonków przed rozwodem lub w jego trakcie można dokonać rozdzielności majątkowej polubownie – stawiając się razem u umówionego wcześniej notariusza lub w razie braku zgody jednej strony – wnosząc pozew do sądu rejonowego o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Zaletą ustanowienia rozdzielności jest „odcięcie się” finansowe i materialne od małżonka, ktorego zachowanie polega na trwonieniu wspólnego majątku lub też jest wynikiem braku porozumienia małżonków co do zarządu majątkiem wspólnym, zwłaszcza gdy w grę wchodzi wspólna nieruchomość wymagająca ponoszenia nakładów w postaci remontów, konserwacji itp.

Zniesienie wspólności majątkowej jest też istotną zaletą, kiedy planujemy zakupić sobie mieszkanie, zwłaszcza gdy strony pozostają w faktycznej separacji lub wspólne zamieszkiwanie staje się uciążliwe, a my chcemy uniknąć powiększenia majątku wchodzącego do wspólnego podziału, innymi słowy chcemy mieć coś na wyłączną własność. To samo dotyczy chęci lub potrzeby dokonania zakupu samochodu, czy planowania otwarcia nowej działaności gospodarczej, ktora wiąże się z inwestycjami.

Często rozwód nie kończy się szybko, gdyż sprawy rozwodowe mogą trwać bardzo długo, co uniemożliwia podjęcia ważnych decyzji finansowych lub je opóźnia, a wniesienie sprawy o ustanowienie rozdzielności daje możliwość usamodzielnienia się bez wzajemych rozliczeń.

Można wnieść sprawę o ustanowienie rozdzielności majątkowej zanim wniesiemy sprawę o rozwód, pamiętając aby wykazać ważny powód wniesinia powództwa do sądu. W każdej sprawie jest on kwestią indywidualną, podlegającą ocenie przez sąd.