Co warto wiedzieć o zachowku, jak się bronić przed jego zapłatą?

Zachowek ma formę pieniężną, spadek zaś rzadko kiedy. Można dostać w spadku nieruchomość, ale może się okazać, że trzeba ją będzie sprzedać, aby spłacić uprawnionego do zachowku.

Zachowek ma formę pieniężną, spadek zaś rzadko kiedy. Można dostać w spadku nieruchomość, ale może się okazać, że trzeba ją będzie sprzedać, aby spłacić uprawnionego do zachowku.

Komu zachowek przysługuje?

Podstawowa zasada jest taka, że przysługuje on dzieciom, wnukom, prawnukom, małżonkowi spadkodawcy oraz jego rodzicom.

Zatem zachowek nie będzie przysługiwał osobom spoza tego kręgu, np. rodzeństwu rodziców lub ich dzieciom. Zachowek nie należy się teściowej, teściowi, synowej i zięciowi.

Zachowku nie otrzyma osoba wydziedziczona przez spadkodawcę w testamencie, z którego zwykle wynikają przyczyny wydziedziczenia. Są to: złe postępowanie względem spadkodawcy, dopuszczanie się względem spadkodawcy lub osoby mu najbliższej umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu,  wolności albo obrazy czci, uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych względem spadkodawcy.

Zachowku nie otrzyma osoba, która zrzekła się dziedziczenia lub osoba, która odrzuciła spadek.

Pozbawiony prawa do zachowku może być małżonek, z którym w chwili śmierci spadkodawca był w separacji.