Wady sprzedanego towaru: gwarancja i rękojmia – kiedy możemy odstąpić od umowy sprzedaży

Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedanej rzeczy. Kupujący może żądać odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest istotna.

Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedanej rzeczy. Kupujący może żądać odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest istotna.

Wada istotna – wtedy gdy towar nie spełnia swojego przeznaczenia, wyłącza możliwość korzystania z rzeczy, towar nie spełnia swojego celu.

Jeżeli sprzedawca nie chce zwrócić pieniędzy lub wymienić towaru na nowy – kolejnym krokiem jest najpierw złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy a potem złożyć do sądu pozew o zapłatę.

Można żądać jednocześnie zwrotu poniesionych kosztów – za ekspertyzę, np. w przypadku stwierdzenia wadliwości samochodu lub odszkodowania za utracony zarobek, jeśli komputer, notebook był naszym narzędziem pracy i jego wadliwość powodowała utratę zleceń.

W procesie o zapłatę można żądać zwrotu poniesionych kosztów sądowych (opłaty sądowej) jak też poniesionych kosztów zastępstwa procesowego wg norm prawem przepisanych.