Usługi prawne

Kompleksowa obsługa prawna firm oraz osób indywidualnych – Gliwice.

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Dąbrowskiego w Gliwicach oferuje profesjonalną i fachową pomoc prawną z zakresu PRAWA RODZINNEGO (rozwody, podziały majątku, alimenty, ubezwłasnowolnienia, ustanowienie rozdzielności między małżonkami, odpowiedzialność za długi współmałżonka, ustalenie ojcostwa, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej), SPRAW SPADKOWYCH (nabycie spadku, dział spadku, zachowek, odrzucenie spadku), PRAWA RZECZOWEGO (zniesienie współwłasności nieruchomości, ruchomości, zasiedzenie własności nieruchomości, naruszenie posiadania), PRAWA ZOBOWIĄZAŃ (roszczenia o zapłatę z umowy najmu, wstąpienie w stosunek najmu po zmarłym, roszczenia z innych umów cywilnoprawnych takich jak pożyczka, roszczenia z tytułu szkód komunikacyjnych, reklamacja wadliwego towaru – zwrot towaru sprzedającemu, odszkodowanie oraz zadośćuczynienie), PRAWA KARNEGO (obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym, obrona oskarżonego w postępowaniu przed sądem, zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, dozór elektroniczny), PRAWA PRACY (uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy, odszkodowanie, ustalenie wypadku przy pracy, ustalenie prawa do wcześniejszej emerytury przy obniżonym wieku emerytalnym), PRAWA GOSPODARCZEGO (windykacja należności na podstawie tytułu wykonawczego w postaci nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, jak i w postępowaniu nakazowym, rejestracja spółek prawa handlowego, w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych jak i spółek akcyjnych, przekształcanie spółek prawa handlowego, wyłączenie wspólnika, rozwiązanie spółki kapitałowej, uchylenie uchwały wspólników lub akcjonariuszy, stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy, redagowanie umów, negocjacje z kontrahentami).

Adwokat Tomasz Dąbrowski posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw i występowaniu przed sądami rejonowymi, sądami okręgowymi, sądami apelacyjnymi jak i przed Sądem Najwyższym, a także przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi.

Na równi z profesjonalizmem w działaniu, stawiamy na życzliwe i uczciwe podejście w bezpośrednim kontakcie z klientem. Dzięki temu możemy efektywniej realizować potrzeby klientów.