Często zadawane pytania z zakresu umów

Zwrot pożyczki i dochodzenie zwrotu przed sądem. Dochodzenie roszczeń z poliso lokat - jak rozwiązać umowę i odzyskać wpłacone środki.

zredagowano w: kancelaria adwokacka Gliwice

Dobry prawnik  potrafi wytłumaczyć nawet najbardziej skomplikowane zawiłości prawne. My staramy się dzielić wiedzą w publikowanych artykułach. W tym artykule skupiamy się na takich tematach jak „Zwrot pożyczki i dochodzenie zwrotu przed sądem” oraz „Dochodzenie roszczeń z poliso lokat – jak rozwiązać umowę i odzyskać wpłacone środki”.

Zwrot pożyczki i dochodzenie zwrotu przed sądem

Popularną umową w obrocie gospodarczym jest umowa pożyczki. Decydując się na nią strony powinny dla celów dowodowych sporządzić ją na piśmie.

Od 8.IX.2016 r. umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych wymaga zachowania formy dokumentowej (pisemnej lub na innym niż papier nośniku, który będzie umożliwiał zachowanie i odtworzenie informacji).

Co warto zapisać w umowie pożyczki?

Powinien być zapis dotyczący terminu zwrotu pożyczonych pieniędzy, poprzez podanie konkretnej daty lub określenia dni, tygodni, miesięcy na zwrot od daty zawarcia umowy.

Umowa pożyczki może być oprocentowana albo nie oprocentowana.

Należy pamiętać, że nie mogą być ustalone odsetki większe niż maksymalne. Obecnie maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie wynosi 14%.

Termin zwrotu pożyczki a wypowiedzenie

Gdy nie oznaczono terminu zwrotu pożyczki – przed złożeniem pozwu o zapłatę w sądzie należy pożyczkę wypowiedzieć i odczekać sześć tygodni, gdyż jeżeli jej nie wypowiemy narazimy się na zarzut braku wymagalności roszczenia.

 

Dochodzenie roszczeń z poliso lokat – jak rozwiązać umowę i odzyskać wpłacone środki

Popularny produkt oferowany przez firmy ubezpieczeniowe to poliso lokata, czyli umowa ubezpieczeniowa na życie z opcją ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, którego celem jest inwestowanie środków pieniężnych w długim okresie kilkunastu lub kilkudziesięciu lat.

Przy zawieraniu umów zwykle klient pyta doradcę, czy można w każdej chwili wycofać zainwestowane środki pieniężne.

Odpowiedź zawsze jest pozytywna, ale nie jest zgodna z prawdą.

W rzeczywistości im wcześniej  chcemy wypłacić pieniądze, tym większe straty ponosimy, tzn. towarzystwo ubezpieczeniowe pobierze większą opłatę za zwrot pieniędzy, co powoduje, że inwestycja stanie się opłacalna jedynie dla firmy ubezpieczeniowej.

 

Aby skutecznie zakwestionować umowę należy skierować sprawę do sądu.